Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv – runde 5 og 6 – januar 2022

Illustrasjonsfoto
06/01/2022

Driver du en virksomhet som er særlig hardt rammet av de siste smitteverntiltakene? Nå kan du søke om støtte fra kommunal kompensasjonsordning. 

Eigersund kommune er tildelt 2 668 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i runde 5 og 6. Disse to rundene utlyses samlet. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

I prioriteringen vil Eigersund kommune særlig vektlegge hvor hardt en virksomhet er rammet av de siste restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og kompetanse. I den forbindelse vil det vektlegges hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift.

Dersom ikke hele potten tildeles i denne utlysningen, kan det være aktuelt å komme med en ny utlysning innen kort tid.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

 • Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)
 • Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)
 • Reisearrangører (NACE kode 79)
 • Underholdningsvirksomhet (NACE kode 90)
 • Treningssentre (NACE kode 93130)

Bedrifter i andre bransjer som er sterkt påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Kriterier

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Eigersund kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

 • Tapt omsetning og/eller ekstrakostnader i desember 2021.
 • Antall årsverk i virksomheten
 • Hvor mye annen offentlig støtte selskapet har mottatt

Krav til søknad

Følgende må inkluderes i søknaden:

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2020 og 2019 (Dersom det ikke finnes sammenlignbare tall fra 2019 og/eller 2020 kan man legge ved dokumenterte kostnader/tap)
 • Totalregnskap for 2020 og 2019 (dersom virksomheten eksisterte da)
 • Dokumentasjon over ansatte og årsverk fra 5.termin hentet fra Aa-registeret
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i søknadsskjemaet).
 • Egenerklæring om foretakets økonomiske situasjon (fylles ut i søknadsskjemaet).
 • Dersom søkeren ikke naturlig faller inn i en av de prioriterte bransjene, må det dokumenteres på hvilken måte bedriften likevel er berørt av smittevernsrestriksjonene som ble innført i desember 2021.

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.
Søknadsfrist:  16. januar 2022

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med daglig leder Anne Vigdis Ellingsen i Eigersund Næring og Havn, anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no eller tlf. nr. 911 17 477.

Styret i Eigersund Næring og Havn vil vedta tildelingene 26.januar og midlene vil bli utbetalt umiddelbart.