Illustrasjonsbilde av kalkulator

Ny tiltakspakke for næringslivet fra regjeringen

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

Som følge av dette, fikk Innovasjon Norge 4,5 milliarder kroner ekstra i regjeringens krisepakke. Midlene skal gå til utviklingsprosjekter i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i hele landet. 

Innovasjon Norge har i tillegg åpnet for at bedrifter igjen kan søke om forprosjektmidler. Det er satt en høyere ramme og raskere behandlingstid, og Innovasjon Norge er nå rigget for rask saksbehandling. Rammen på forprosjektene ligger på 500.000 kroner.

I tillegg til disse tiltakene, skal regjeringen betale 10-20 milliarder kroner i kontanter i måneden til bedrifter med tapt omsetning som følge av koronaviruset. Detaljene om hvordan bedrifter kan søke disse midlene legges fram på fredag.