Nyskapingslunsj

Illustrasjonsbilde Nyskapingslunsj

Har du en grunderidé – eller kanskje du vil videreutvikle en eksisterende bedrift? Skape gjennomfører en nettverkssamling der du får informasjon om fylkeskommunens bedriftsrettede tilskuddsordninger, treffe andre etablerere og lære fra noen som har startet bedrift. Velkommen til Nyskapningslunsj!

Dato: Tirsdag 5.april
Kl. 10.00 – 14.00
Pris. Gratis
Sted: Egersund Energy Hub, Langholmen
Arrangør: Rogaland fylkeskommune, Valide & Skape

Program:

Del 1:

10:00: Velkommen – fagkoordinator Heidi Skifjell

Fylkeskommune sin rolle som virkemiddelapparat og den nye nærings- og innovasjonsstrategien

Informasjon om fylkeskommunens bedriftsrettede tilskuddsordninger:

10:20: Bedriftsintern opplæring (BIO) – Kristin Talgø Lund

10.40: Virkemiddel for regional innovasjon (VRI) – Heidi Skifjell

11.00 Regionalt forskningsfond (RFF)

Spørsmål og avklaringer

Innledning til Ulla Førre v/ Heidi Skifjell

11.40: Ulla-Førre – Inghild Hegelstad Åsen

Del 2:

Valide og Skape gir en kort presentasjon og innledning – Ådne Espeland og Rudolf Hansen

12.00 Lunsj og nettverking

12.30 Firmapresentasjon: Creation Station

12.50 Firmapresentasjon: Oker Energy

13.20 Firmapresentasjon: Berentsens Brygghus

13.40 Firmapresentasjon: Fysioflix

14.00 Avslutning