Nytt prosjekt: kultursti med byhistoriske skilt

Bakgrunn
Eigersund Næring og Havn har samlet aktørene fra næringslivet og kommunen for å belyse mulighetene for «Kultursti med byhistoriske skilt i Egersund». Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Dalane Folkemuseum og byantikvaren i Eigersund kommune.

Bilde fra Kulturstien i Egersund

Hva ønsker vi å oppnå?
Idèen er at turister, besøkende og innbyggere skal kunne gjennomføre en byvandring i historiske Egersund på egen hånd.
«Kultursti med byhistoriske skilt i Egersund» skal bl.a bidra med å:

  • Gjøre Egersund mer attraktiv innen kulturturisme
  • Gjøre Egersund sentrum enda mer attraktiv for handlende
  • Styrke engasjementet og kunnskapen til lokalbefolkningen
  • Styrke og løfte frem eksisterende informasjonskanaler

Per i dag er det skissert opp et forslag til stoppesteder og plassering av skilt. Dette er basert på eksisterende byvandringsruter samt innspill fra Dalane Folkemuseum og byantikvar. I alt 14 skilt med tekst og bilder, der folk kan vandre på eget initiativ og ledes gjennom byen. 

Kart over Kulturstien i Egersund

Det er mange mulige aktiviteter som kan knyttes opp til kulturstien, f.eks quiz, kampanjer med postkort, digital ruta, lanseringsarrangement og mer. For å komme videre med prosjektet, skal det i løpet av februar arrangeres et infomøte med huseiere for å opplyse om prosjektet og mulighetene som foreligger der. 

Bilde fra Kulturstien i Egersund