Nytt prosjekt: kultursti med byhistoriske skilt

Bakgrunn
Eigersund Næring og Havn har samlet aktørene fra næringslivet og kommunen for å belyse mulighetene for «Kultursti med byhistoriske skilt i Egersund». Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Dalane Folkemuseum og byantikvaren i Eigersund kommune.

Hva ønsker vi å oppnå?
Idèen er at turister, besøkende og innbyggere skal kunne gjennomføre en byvandring i historiske Egersund på egen hånd.
«Kultursti med byhistoriske skilt i Egersund» skal bl.a bidra med å:

  • Gjøre Egersund mer attraktiv innen kulturturisme
  • Gjøre Egersund sentrum enda mer attraktiv for handlende
  • Styrke engasjementet og kunnskapen til lokalbefolkningen
  • Styrke og løfte frem eksisterende informasjonskanaler

Per i dag er det skissert opp et forslag til stoppesteder og plassering av skilt. Dette er basert på eksisterende byvandringsruter samt innspill fra Dalane Folkemuseum og byantikvar. I alt 14 skilt med tekst og bilder, der folk kan vandre på eget initiativ og ledes gjennom byen. 

Det er mange mulige aktiviteter som kan knyttes opp til kulturstien, f.eks quiz, kampanjer med postkort, digital ruta, lanseringsarrangement og mer. For å komme videre med prosjektet, skal det i løpet av februar arrangeres et infomøte med huseiere for å opplyse om prosjektet og mulighetene som foreligger der. 

Pin It on Pinterest

Share This