Olaug Bollestad åpner ny tømmerterminal i Egersund

02/09/2019
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet i dag den nye tømmerterminalen i Egersund. Videre plantet hun et eiketre i byens egen ministerskog. Med ny kai har skogeiere fra Flekkefjord i sør til Rennesøy i nord nå fått tilgang til sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett.
Foto fra åpning av nytømmerterminal i Egersund

Det er ventet at det i årene fremover vil bli frakta opp i mot 50.000 kubikkmeter tømmer over kaia, og en håper at Egersund tømmerterminal vil bli det naturlige knutepunktet mellom skogeierne på Sør-Vestlandet og kontinentet.

En større tømmerterminal åpner for større båter og større last. Det betyr færre anløp og mindre frakt, noe som igjen er bra for miljøet.

Med en prislapp på 25 millioner kroner, hvor staten ved Landbruks- og matdepartementet har bevilget 19 millioner i tilskudd, har en fått 72 meter ny kai og et bakareal på 2 dekar.

Foto fra åpning av nytømmerterminal i Egersund

Åpningen

Rundt 150 personer kom til åpningen på Eigerøy utenfor Eigersund hvor Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpner distriktets nye tømmerterminal. Ordførere og rådmenn
fra flere kommuner i Rogaland var å se. Det samme var representanter fra skogbruksnæringen. Kaien ble åpnet for last fredag ettermiddag, og allerede mandag
morgen var de førte lassene med tømmer gjort klar for utskiping.

Olaug Bollestad skøyt av terminalen i sin tale og minnet forsamlingen på hvor mange arbeidsplasser den genererer, ikke bare med transport og utskiping, men også alle de som jobber i skognæringen i distriktene rundt. Hun trakk også fram miljøaspektet av det å bruke tømmer når en bygger hus og anlegg.

Ordfører i eigersund Odd Stangeland (Ap) takker alle som har vært med i prosjektet fra start til mål. Eigersund havn har en god utvikling i disse dager, og den nye tømmerterminalen er en av de gode nyhetene sådan.

Foto fra åpning av nytømmerterminal i Egersund

Planting av tre

Eigersund har sin egen ministerskog i turområdet Vannbassengan som ligger nær Egersund sentrum. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var selvsagt innom skogen i dag og plantet et eiketre. Byen og kommunen har fått sin navn fra norrønt Eikundarsund, som betyr sundet mellom eiketrær.

Opp igjennom årene har det vært mang en minister innom skogen for å plante et tre i skogen som nå vokser seg stor.

Foto fra åpning av nytømmerterminal i Egersund

Alle bilder er tatt av Arne Ove Østebrøt.