Satser tyngre på forskning og innovasjon

14/10/2021

Eigersund Næring og Havn har blitt medlem av EARMA (European Association of Research Managers and Administrators). EARMA tilbyr et nettverksforum, en læringsplattform og et sted å dele erfaringer og beste praksis blant forskningseksperter i hele EARMA og i det større RMA -fellesskapet.

Dette gir oss mulighet til å delta i et aktivt EU nettverk knyttet til Forskning og Innovasjon og øker våre sjanser for å finne potensielle partnere fra akademia og næringslivet i hele Europa.

Ikke minst gir det mer synlighet til Eigersund kommune som en ny hub for lav karbon energi, havressurser, turisme og utdanning i Norge.