Søk midler: Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Illustrasjonsfoto av lyspærer
14/02/2022

Forskningsrådet deler ut 1,27 milliarder kroner til bedrifter som vil investere i FoU (forskning og utvikling). Midlene skal gå til innovasjonsprosjekter hvor partnerne jobber sammen for fornyelse og verdiskaping og bærekraftige innovasjoner, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Partnerne skal også oppnå kunnskap og innsikt gjennom innovasjonsarbeidet, og prosjektet skal  føre til samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger fra prosjektet blir tilgjengelige for flere.

Det er to søknadsfrister: 9.mars og 14.september. Bedriftene kan få opptil 50% finansiering for prosjektene sine. 

Eigersund Næring og Havn kan være behjelpelig i søknadsprosessen. Ta kontakt for mer info:

Edesio Miranda Barbosa

Edesio Miranda Barbosa

Forretningsutvikler/ Prosjektleder Forskning og Innovasjon

Mobil: 481 14 153
Epost: emb@eigersund.kommune.no