Illustrasjonsfoto

Status og muligheter for mineralforekomster i Dalane

Arbeidet med kartlegging av mineralforekomstene i Dalane foregår for fullt og er nå inne i fase to av prosessen. 27.september kl 9.00-12.00 arrangeres det et møte i regi av Eigersund Næring og Havn og Næringsforeningen for å informere mer om spennende muligheter som foreligger.

Ingvil og Monika i Norge Mineraler vil gi oss en oversikt av det store bildet i prosessen med kartleggingen av mineralforekomstene i Dalane som nå er inne i sin andre fase. Monica forteller om status quo. Tormod fra Næringsforeningen gir et innblikk i næringspotensialet og Lovise og Tommy fra Eigersund Næring og Havn presenterer en mulighetsstudie angående logistikk og utskiping. Erfaringer fra Rana Gruber presenteres av Halvor Bergli fra Rana Gruber.

Program

08.30 Registrering, v/Aud Torunn Tronerud.

09.00 Åpning og velkommen, v/ordfører Odd Stangeland.

09.10 Det store bildet, v/styrerepresentanter i Norge Mineraler, Olaug og Ingvild Tybring-Gjedde.

09.30 Status quo, v/Monica Øksnes, Norge Mineraler.

09.50 Næringspotensialet, v/Tormod Andreassen, Næringsforeningen.

10.10 presentasjon av mulighetsstudie logistikk/utskiping, v/Lovise Hetland og Tommy Bjellås, ENH.

10.25 Erfaringer fra Rana Gruber, v/Halvor Bergli, Rana Gruber.

10.45 Spørsmål og svar, v/Tormod Andreassen, Næringsforeningen.

11.30 Lunsj, v/alle.

12.00 Avslutning med omvisning på bygget, v/Frank Emil Moen og Terje Jørgensen.

 

Møtet arrangeres i samarbeid med Eigersund Næring og Havn og Norge Mineraler.

Programmet oppdateres.

>>No shows faktureres dersom avmelding ikke er foretatt 48 timer før møtet.

Spørsmål om møtet sendes til Aud Torunn Tronerud