Stilling ny daglig leder

06/07/2018
Daglig leder – Eigersund Næring og Havn KF

Vi søker ny daglig leder med solide kvalifikasjoner til å lede et krevende, men svært spennende arbeid. Stillingen er underlagt selskapets styre, og er en fulltidsstilling.

Eigersund Næring og Havn er et kommunalt foretak heleid av Eigersund kommune. Foretaket har ansvar for forvaltning og utvikling av Egersund havn, og ansvar for næringsutvikling og turisme i Eigersund kommune.

En helt sentral oppgave vil være å stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling i «Mulighetskommunen Eigersund», gjennom et samspill med foretakets styre, de ansatte, Eigersund kommune, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nærings- og utdanningsaktører.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

Utvikle en ambisiøs men realistisk handlingsplan for foretaket, og omskape denne til en gjennomførbar strategi:

 • Næringsutvikling i et helhetlig perspektiv
 • Bidra til å sikre eksisterende virksomheter gode rammevilkår
 • Tiltrekke næringsaktører til Eigersund
 • Forvaltning og utvikling av Egersund Havn
 • Videreutvikle og fornye satsningen innen reiseliv og turisme
 • Aktivt bidra til økt samarbeid mellom bedrifter
 • Utvikling av areal til næringsformål
 • Veilede gründere

Ønsket erfaring/bakgrunn:

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid forståelse for forretningsdrift og økonomi
 • Erfaring fra næringsutvikling og strategisk utviklingsarbeid
 • Ledererfaring
 • Innsikt i offentlig forvaltning

Personlige egenskaper/ferdigheter som vektlegges:

 • Drivkraft og engasjement
 • Proaktiv, kreativ, endringsvillig og løsningsorientert
 • Gode mellommenneskelige kvaliteter
 • Gode strategiske evner
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Kompetent i bruk av digitale verktøy
 • Høy integritet

Søknad sendes elektronisk til vidar@sternblick.no og merkes <STILLING ENH KF>, gjerne så raskt som mulig, og senest 10. august 2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Hovedregel er at navn på søkere blir publisert i en offentlig søkerliste. Ved særskilte hensyn kan navn unntas offentliggjøring.

Spørsmål til stillingen kan rettes til Sternblick v/ Vidar Fredriksen tlf. 913 10 683 og/eller fungerende styreleder i Eigersund Næring og Havn Frank Emil Moen, tlf. 915 917 14.

Foretakets hjemmeside: https://enhkf.no