Støtte fra ENOVA til hydrogenprosjekt på Kaupanes

​Hydrogen Solutions AS har fått 1 million kroner i støtte fra Enova til et hydrogenprosjekt på Kaupanes. Selskapet skal utvikle, bygge, eie og drifte hydrogenanlegg og er mulig leverandør til Robinson prosjektet, hvor Eigersund Næring og Havn er en aktiv partner.

Robinson-prosjektet handler om å dekke et stort og økende kraftbehov på Eigerøy, uten nye kraftforsyningslinjer og på en klimavennlig måte. Prosjektet har fått nær 73 millioner kroner i støtte fra EU.

Eigersund Næring og Havn ønsker å være framoverlente og posisjonere Egersund som en grønn havn. Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030 og da vil hydrogen spille en viktig rolle. Midlene fra Enova vil hjelpe med å utrede muligheter for bunkring av hydrogen slik at vi som havn kan sette standard for det maritime framover.