Tildeling av etablererstipend 2021

Illustrasjonsfoto
25/03/2021

Hvert år deler Eigersund Næring og Havn ut etablererstipend til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende kriterier ligger til grunn for vurdering av søknadene:

  • Stipend skal gå til etablerer som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet
  • Forretningsidèen må være nyskapende/ha et innovativt preg og være realistisk
  • Idèen skal kunne generere arbeidsplasser
  • Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse

Den økonomiske rammen i år var noe høyere enn ellers, noe som kom godt med siden vi fikk så mange gode søknader. 164.000 kr har vi delt ut fordelt på 6 søkere.

Det er mottatt 10 søknader om etablererstipend i 2021, det høyeste antallet siden ordningen kom i gang. Følgende seks bedrifter er blitt innvilget etablererstipend:

V & T Entreprenør AS – 30.000 kr
V&T Entreprenør ønsker å utvikle et prøveoppsett for støyskjermer langs vei. Det er i dag ikke noen standard produksjon av slike vegger. Dette er et etterspurt produkt og vil være et interessant supplement for bedriften, da denne aktiviteten kan kompensere for lavere aktivitet i vinterhalvåret. Til å lage et prøvekonsept skal de sette opp 3 betongelementer med søyler og fundamenter og gjennomføre kontrollmåling av lyd.  Omsøkt 50.000 kr, tildelt 30.000 kr.

Michelle S. Bentzen Foliering – 30.000 kr

Bentzen skal starte opp et firma hvor hun skal tilby foliering av bil, hus, skilt, klær m.m. Hun har mange års erfaring med denne bransjen fra Stavangerregionen og vil nå etablere eget firma i Egersund. For å kunne starte opp har hun behov for en del utstyr, og det er dette hun søker om etablerstipend til. Omsøkt 50.000 kr. Tildelt 30.000 kr.

Fysioflix AS – 30.000 kr

Fysioflix er et utviklingsselskap som jobber med å finne nye løsninger på gamle problemer. Forretningskonseptet er formidling av god helse, forebyggende trening, rehabilitering og kunnskap direkte fra fysioterapeut til forlket gjennom en digital helseplattform. Fysioflix har allerede utviklet et digitalt treningsverktøy for eldre mennekser, spesielt beregnet på dagsentre, sykehjem og bo- og servicesentre. Midler som er omsøkt skal benyttes til utvikling av avansert nettside med streamingløsning for treningsfilmer og enkel betalingsløsning for sluttbruker. Omsøkt 40.000 kr. Tildelt 30.000 kr.

Holloway Out Fishing – 30.000 kr

Det nyetablerte enkeltmannsforetaket skal tilby fisketurer for lokale og tilreisende turister i farvannene utav Egersund samt skjærgårdsfiske. Han har investert i en fiskebåt godkjent for 6 personer. Videre har han inngått samarbeid med Nubben AS, en jakt- og fiskebutikk på Bryne, som har sponset han med havfiskeutstyr for 5 personer. Etablerer har lang erfaring som hobbyfisker både i innlandsvann og i sjø og har vært leder i EJF avd. sportsfiske. For  å starte opp med fisketurisme må han ta fritidsskippersertifikat og sikkerhetskurs samt han må investere i et ekkolodd. Omsøkt 65.000 kr. Tildelt 30.000 kr.

Omdal Formidling – 22.000 kr

Bedriften etablert i 2019 tilbyr foredrag og kurs innen mindfulness og stressmestring. Nå skal bedriften videreutvikles. Målet er å etablere et digitalt kurs- og kompetansesenter som tilbyr nettkurs innen coaching, stressmestring og mindfulness. Hensikten er å skape enkle og tilgjengelige nettkurs til kunder som ønsker å tilegne seg ferdigheter som kan hjelpe dem med å redusere stresset i eget liv, ta bevisste valg og leve et liv med mer indre ro og økt livskvalitet. Innen tre år er målet å ha etablert et fysisk kurs- og kompetansesenter i Egersund. Etablererstipendet vil benyttes til å gjennomføre et kurs med coaching og innføring i tekniske løsninger, til en kostnad av 30.000 kr. Tildelt 22.000 kr.

Colibri Academy – 22.000 kr

Colibri Academy er en nettbasert språkskole som tilbyr spanskkurs for nybegynnere. Bedriften ble etablert i 2017 og tilbyr språkkurs både i Norge og Sverige. Som kunde kjøper man en kurspakke som ligger på nett i en kursportal og får i tillegg gruppevis undervisning og tilbakemeldinger gjennom ukentlige workshops, videosamtaler og webinarer. Gründeren har et team med 3 spansklærere som jobber freelance for henne med oppfølging av nettkursene. I 2021 ønsker hun å satse mer på markedsføring. Hun vil utvikle en nettside, lage godt innhold på nett (foto og video) og lage en kommunikasjonsplan for hvordan hun skal bli synlig på instagram og andre sosiale medier. Kostnad for dette er 29.375 kr, som er det omsøkte beløpet. Tildelt 22.000 kr.​