Foto fra bygging av nytømmerterminal i Egersund

Ting skjer i Egersund havn

26/08/2019

De siste årene har det vært en god utvikling i Egersund havn med nyetableringer og anløp. 2. september kommer Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å åpne distriktets nye tømmerterminal på Eigerøy.

Foto fra bygging av nytømmerterminal i Egersund

Eigersund næring og havn KF jobber nå med de siste forberedelsene før festen og det ventes rundt 150 gjester til selve arrangementet. Det ligger allerede tømmer klar rundt om i distriktet for å bli transportert til kaien for utskiping.

Med terminalen sikrer en skogeiere tilgang til sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett. Her vil det bli skipet ut opp mot 50.000 kubikkmeter tømmer i året fra distriktene rundt.

Foto fra bygging av nytømmerterminal i Egersund

Terminalen vil få ei lengde på 72 meter og eit bakareal på 2 dekar.

Av prislappen på 25 millioner kroner har staten ved Landbruks- og matdepartementet bevilget 19 millioner i tilskudd.