Illustrasjonsfoto

Treårig reiselivsprosjekt for kommunene i Magma Geopark

16/02/2021

I januar 2021 ble det satt i gang et nytt treårig reiselivsprosjekt mellom kommunene i Magma Geopark med arbeidstittel UNESCO 2030. I dette arbeidet skal vi løfte opp UNESCO-statusen som gjelder kommunene Eigersund, Flekkefjord, Sokndal, Bjerkreim og Lund gjennom en felles langsiktig og strukturert utviklingsprogram for reiseliv. Hovedpartnerne i prosjektet er Eigersund Næring og Havn KF, Smaabyen Flekkefjord og Magma Geopark. Sistnevnte representerer også de tre andre kommunene i området. 

Hovedmål for prosjektet er å utvikle regionen til en bærekraftig, helårlig reiselivsdestinasjon. Aktørene vil jobbe i felleskap for å utvikle attraktive tilbud og reiselivsmessig infrastruktur som gir mer helårlig trafikk og økt lokal verdiskaping. 

Prosjektet deles inn i fire delmål hvor styringsgruppa og delprosjektene har hver sitt ansvarsområde. Det blir lagt særlig fokus på digitalisering, målbarhet og kompetanse, med bærekraft og kontrast som underliggende premisser. 

Blant konkrete leveranser for prosjektet er følgende:

  • Strategi for digital transformasjon av reiselivet. 
  • Seks reiselivskurs gjennomført med minimum 20 deltakere i snitt per kurs.    
  • Minimum tre velutviklede nisjeprodukter.  
  • Mellom 15 og 20 turistfyrtårn som alene, og sammen, gir «reason to go». 
  • Gjennom digitale spørreundersøkelser kjenner aktørene sine besøkende og skreddersyr produktene etter deres behov. 

For å finansiere prosjektet ble det søkt flere ulike støtteordninger lokalt og regionalt. Prosjektet har fått finansiering fra fylkeskommunene Rogaland og Agder, samt de fem kommunene i UNESCO-området. Det jobbes også med å få finansiering fra Innovasjon Norge.