Utlysning av etablererstipend i Eigersund kommune

21/04/2023

Eigersund Næring og Havn KF lyser ut etablererstipend på inntil kr. 100.000 til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende krav ligger til grunn for vurdering av søknaden:

  • Stipend skal gå til etablerer som ønsker å starte/videreutvikle virksomhet
  • Forretningsideen må være nyskapende/ha et innovativt preg og være realistisk
  • Ideen skal kunne generere arbeidsplasser
  • Det forutsettes at søker har faglig/praktisk kompetanse

Dokumentasjon som må følge søknaden er forretningsplan inkludert budsjett. Søknad sendes elektronisk til anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no

Spørsmål om stipend kan rettes til daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF, Anne Vigdis Ellingsen, mob 911 17 477 eller e-post anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no

Søknadsfrist: 8. mai 2023