Dronebilde av Egersund Havn

Vi søker en engasjert og strukturert prosjektleder/arealutvikler

05/06/2019
Eigersund Næring og Havn er et kommunalt foretak som eies av Eigersund kommune. Vi er fire ansatte i foretaket som jobber med utvikling og drift av havn, reiseliv og næringsutvikling generelt, inklusiv førstelinjetjeneste og utvikling av næringsarealer.

Vi søker en ny medarbeider som skal ha arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av næringsareal, oppfølging av investeringsprosjekter, kjøp og salg av eiendom, oppfølging av leiekontrakter samt annet relevant utviklingsarbeid.

Det er flere områder i kommunen som er regulert til næringsformål, men det krever infrastrukturinvesteringer for at disse skal bli byggeklare. Hovedoppgaven din vil være å få tilrettelagt disse næringsarealene slik at de kan tas i bruk.

Les mer om stillingen og søk her.