Rapport Universell Utforming 2023

Nettsiden enhkf.no har blitt gjennomgått manuellt og maskinellt i januar 2023. En rekke avdekkede feil og mangler har blitt rettet, og utbedrende tiltak har blitt satt i gang. Dette arbeidet må følges opp, og det må utarbeides en rutine for å sikre at fremtidig innhold følger kravene til universell utforming. 

 

Eigersund Næring og Havn KF har fått hjelp av ekstern partner til å gå igjennom sidene og ta en vurdering på om kravene til UU oppfylles.

Rapporter og sjekker

Det har blitt foretatt manuelle og automatiserte sjekker ved hjelp av verktøy fra Siteimprove, Monsido, axe Devtools. Resultatene på de automatiserte scaningverktøyene spriker, men manuelle sjekker med Siteimprove sin egen Chrom- plugin og Axe Devtools viser at det på de mest brukte sidene ikke er noen feil eller mangler etter at disse har blitt utbedret. 

Manuelle sjekker tar kun for seg et utvalg sider som er tilgjengelige via navigasjonsmenyer og lenker, mens automatiserte scanner får med arkivsider og lignende som ikke er en del av standar navigasjon. Disse arkivsidene bør vurderes avpubliserte, særlig med tanke på søkemotoroptimalisering.

Se oversiktsbilder fra sjekkverktøy under, der alle resultater er fra samme tidspunkt, men lister varierende grad av feil og problemer på nettsidene.

Resultater fra scanning av nettside - siteimprove
Resultater fra scanning av nettside - monsido
Resultater fra scanning av nettside - W3.org
Resultater fra manuell sjekk av nettside - Axe Devtools