Næring

Lokale støtteordninger

Kommunens næringsfond, med tilskudd/lån til næringslivet, forvaltes gjennom Eigersund næring og havn med næringsavdelingens ansatte som kontaktpersoner.

Tildelingen skjer etter søknad til Eigersund næring og havn, der vedtektene for kommunens næringsfond er retningsgivende. Søknaden baseres på søkers egen tekst, uten søknadskjema. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles i styremøte som avholdes etter behov ca. 5 – 8 ganger pr. år.

Vi ønsker å være et kontaktledd til næringslivet. Hvis du er i en oppstarts- eller utviklingsfase tar vi gjerne en prat med deg om blant annet:

•  å drøfte saker knyttet til en bedriftsetablering

•  informasjon om offentlige og private støtteordninger (virkemiddelapparatet)

•  informasjon om etablererkurs og kompetansehevende tiltak

•  kontakt med andre fagområder innad i kommunen

Vi gjennomfører «næringsfaglig vurdering» av etableringsplaner ved søknad om dagpenger under etablering.

I vårt næringsutviklingsarbeid har vi også en ”ombudsrolle” overfor kommunens næringsliv, hvor man kan drøfte problemstillinger knyttet til næringsrettede forhold hvor kommunen har påvirkningsmulighet og innflytelse.

Ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder for ENH.

Etablererstipend kr 100.000,- i året, lyses ut i febr/mars.