Illustrasjonsfoto

11 bedrifter får tilbud om videre oppfølging fra Strategisk Bedriftsutvikling

SMB-Utvikling forstudie og innledende intervjurunder er ferdige. Oppgaven i forstudien har vært å kartlegge vekstpotensial og satsingsviljen til virksomhetene i omstillingsområdet. Resultatet av forstudien er å anbefale virksomheter som har vekstpotensial, besitter ressurser og har motivasjon, vilje og evne til å satse. Forstudien har avdekket et godt engasjement og gode muligheter for vekst og utvikling i Eigersund. Formålet med SMB-Utvikling prosjekter er å styrke vekstkraftige bedrifter innenfor eksisterende næringsliv i en region. Hovedmålet er å gi varig utviklingsstimulans og styrke deltakerbedriftenes evne til å tjene penger på kort og lang sikt ved å utvikle forretningsmulighetene rundt virksomhetene, og ved å tilføre utviklingskompetanse gjennom å arbeide med konkrete utviklingsoppgaver.

Gjennom deltakelse i SMB-Utvikling Eigersund,  skal deltakende bedrifter oppnå reell utvikling i egen bedrift. Satsingsområder velges og utviklingsplan lages i forprosjektet, gjennomføringen av planen skjer i hovedprosjektet.

Følgende bedrifter får tilbud om å delta i forprosjektet og arbeide med egne utviklingsoppgaver i prosjektperioden:

 

 • Grand Hotell
 • Egersund Dalane Energisalg AS
 • Egersund Betongteknikk
 • Hymek Industries AS
 • Espeland Energi
 • Eikund AS
 • Coastal Adventures AS
 • Fysioflix AS
 • Eigerøy Båt & Motor
 • Egersund IS & Choladefabrikk
 • IOStudiotech AS