Forslag til Avgift- og prisliste for Egersund havn 2022

09/12/2021

Styret for Eigersund Næring og Havn KF har vedtatt at vedlagte forslag til avgifts regulativ for 2022 kan sendes ut på høring.
Frist for tilbakemelding med kommentarer til forslaget er satt til mandag 3 januar 2022.

Kontakt oss dersom dere har spørsmål vedrørende regulativet.