Tommy Bjellås står foran en presentasjon av REDII Ports

Grønn omstilling i Dalane

14/06/2024

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling er i vinden som aldri før. 11. juni inviterte vi til halvdagskonferanse sammen med Eviny, Sokndal kommune og Energy Innovation – NORWAY.

Konferansen samlet ledende aktører innenfor fornybar energi, industri, og samfunnsutvikling for å diskutere og utforske de nyeste innovasjonene og mulighetene innen grønn teknologi. Konferansen var delt i to deler der den første fokuserte på vindkraft og kompetanse, mens den andre delen dreide seg rundt sirkulær økonomi og hydrogen. Halvdagskonferansen var årets siste arrangement i Nyskapingsuka i Dalane.

 

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

Først på programmet var Tine Louise Trøen. Trøen er prosjektleder i Eviny, som er ny eier av Tellenes Vindpark. Tellenes vindkraftverk ligger i Lund og Sokndal, og består av 50 turbiner med en samlet installert effekt på 168 MW og en årlig produksjon på 520 GWh. Vindkraftverket ble startet i 2017.

– Mer fornybar energi er en forutsetning for å nå globale klima- og naturmål. Når vi går foran for å sikre mer energi og effekt på naturens premisser, innebærer det en forpliktelse om å gjøre alt vi kan for at nødvendig utbygging gjøres både med tanke på naturens tåleevne, og med lokal aksept.

Eviny ønsker å støtte opp om både lokale leverandører i den grad det er mulig, men også som sponsor til ulike lag, foreninger og organisasjoner.  I denne presentasjonen kan du lese mer om dette.

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Frank Emil Moen er adm.dir. i Energy Innovation. (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

Jon Fredrik Myge, Prosjektdirektør fornybar i NorSea Group, hadde innledning med tittelen Havvind-utbygging på Sørlige Nordsjø II skaper ringvirkninger i Egersundregionen? NorSea er en strategisk partner i selskapet Ventyr, som hadde vinnerbudet under auksjonen for utviklingen av Sørlige Nordsjø II. Sørlige Nordsjø II omfatter en stor havvindpark bestående av anslagsvis 60-100 vindturbiner med en total kapasitet på 1500 MW, en offshore omformerplattform, interne kabler i vindparken, undersjøisk kabel («eksportkabel»), landingsanlegg, kraftlinje, jordkabel og/eller mikrotunnel på land og en ny omformerstasjon på land. Tilkobling til hovednettet vil skje via Statnetts eksisterende transformatorstasjon i Kvinesdal. Prosjektet er i en tidlig utviklingsfase, og de første høringene skjer i august. Du kan lese mer om Ventyr i John Fredrik Myges presentasjon her.

Trenger flere vindkraftteknikere

Både vindparkene som omgir oss i Dalane og havvind-utbyggingen krever flere vindteknikere. Naturlig nok fulgte derfor  Frank Emil Moen opp med innlegget: Kompetansebehov for havvindnæringen. Det er et stort behov for flere vindteknikere. Energy Innovation har trolig det mest omfattende GWO-treningssenteret i verden. Norges eneste linje for vindteknikere er på Egersund Energy Hub. I tillegg jobber Energy Innovation tett med NAV der arbeidsledige egnede kandidater kan gå gjennom et treningsopplegg som sikrer dem fast jobb. Så langt har det vært 100% suksess!
Mer informasjon kan du lese i presentasjonen her.

Jonas Husabø bekrefter at samarbeidet med Energy Innovation har vært en suksess. NAV har flere ulike tiltak som gir potensielle arbeidsgivere muligheten til å få en rekke tillegg om de satser på en som står utenfor arbeidslivet. Her er vindbransjen best i klassen på å satse på folk som trenger en jobb.
Her kan du sjekke ut presentasjonen om NAV

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Einar Sundal er spesialingeniør i Rosenberg Verft.  (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

Einar Sundal forklarte forsamlingen hva Flex2power er, og hvordan det kan brukes til å produsere elektrisk energi. Ideen i løsningen er å produsere mer elektrisk energi fra en flytende installasjon, med krefter fra vind, bølger og havstrømmer. Med denne teknologien kan energiproduksjonen vi får fra vindturbinen minst dobles. Pilotanlegg skal etter planen etableres utenfor Eigerøy, dette kan tiltrekke seg internasjonalt besøk til regionen. 
Her er presentasjonen av Flex2power.

Bjerkreim kommune jobber med etablering av North Sea Energy Park, som skal stå klart til utbygging i Hetlandsskogen mot slutten av 2025. North Sea Energy Park er en 250 hektar stor næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter eller batteriproduksjon. Kommunedirektør Ørjan Daltveit fortalte om kommunens rolle og tankene rundt næringsutviklingen i vindkrafthovedstaden Bjerkreim.

Hydrogen og industriell symbiose

Hydrogenproduksjon er allerede igangsatt på Kaupanes. Her er det lengst fremkomne maritime prosjektet i Norge. Prosjektet er også klar for oppskalering, og en ser på muligheter for sirkulær økonomi der man kan ta i bruk restprodukter av hydrogenproduksjonen. Dalane Energi jobber også med andre muligheter for mer hydrogenproduksjon på Tellenes, kunne Idar Sønstabø fortelle om. Du kan se presentasjonen hans her.

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Rolf André Leidland er prosjektleder i Eigersund Næring og havn.  (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

Industriell symbiose er også noe Rolf André Leidland i Eigersund Næring og Havn engasjerer seg i.

– Industriell symbiose er en motor for økonomisk vekst og innovasjon, det blir reduksjon i avfall og CO2-utslipp. Samtidig er det nødvendig for å nå FNs klimamål.

Det startet med at Eigersund Næring og Havn, Dalane Energi, Prima Protein og Energy Innovation ble med I et Horizon 2020 prosjekt med navnet ROBINSON. Prosjektet skal sørge for at det blir lettere å samle, distribuere og utnytte tilgjengelige energikilder i et lokalt område. På den måten reduserer man behovet for utbygging av ny infrastruktur, og det vil bidra til at avsidesliggende områder kan utnytte tilgjengelig kraft mer effektivt. Prosjektet før med seg et nytt tankesett og et sterkere samarbeid mellom bedriftene i prosjektet og videre på Kaupanes. Hele presentasjonen til Leidland kan du se her.

Havnesjef Tommy Bjellås, orienterte om Eigersund Næring og Havn. Det kommunale foretaket har tre fokusområder: Havn, næringsutvikling samt reiseliv og attraktivitet.  Havnesjefen presenterte Egersund som «Gateway to Europe» og næringsmulighetene som ligger i en attraktiv havn. I Egersund havn jobbes det for å få mer gods til sjøs og tilrettelegging for en grønnere skipsnæring i form av å kunne tilby grønn energi som landstrøm og hydrogen på kaikanten. I EU-prosjektet REDII Ports ser man særlig på muligheten til å lage lokalt produsert metanol. 
Her er presentasjonen til Bjellås.

 

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Det ble også tid til litt god drøs i pausene. Til venstre ser vi Audun Pedersen (Aker Solutions), midt i bildet Idar Sønstebø (Dalane Energi), til høyre Knut Petter Netland (Titania).  (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

EU-prosjekter har også Aril Refsland i Svåheia Eiendom erfaring med. Nå jobbes det med en rekke EU-prosjekter fra Svåheia som særlig ser på hvordan avfall kan bli til ny energi. En ny næringspark regulert på området til Svåheia Eiendom, kan gi gode muligheter for ytterligere innovativ og bærekraftig næringsutvikling. I forbindelse med EU-prosjektet CARBIOW skal det arrangeres en konferanse 24.-26. september med fokus på karbon negative biodrivstoff fra organisk avfall. Les mer om det i presentasjonen her.

Konferansen ble avsluttet med noen velvalgte ord fra verftsdirektør Audun Pedersen i Aker Solutions Egersund som har vært gjennom en rekke omstillinger i de 50 årene bedriften har eksistert.  

En del av Nyskapingsuka

Halvdagskonferansen var årets siste arrangement i Nyskapingsuka i Dalane. Nyskapingsuka er et felles konsept for en rekke uavhengige arrangementer som har fokus på innovasjon, entreprenørskap og nye muligheter. Målgruppen er bred: nyetablerte bedrifter og gründere, etablerte bedrifter, elever og andre som har interesse for innovasjon og nyskaping.

Nyskapingsuka i Dalane er et samarbeid mellom Eigersund Næring og Havn, Næringsforeningen, U37 Dalane, Energy Innovation, Kvernhuset, Skape, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune og kommunene i Dalane. 

Arrangementene har fokus på god og nyttig informasjon for nyetablerere, inspirerende historier fra gründere, informasjon om nye muligheter i ulike bransjer og andre spennende samlinger med mer spissede temaer. 

Tine Louise Trøen er Prosjektleder Ny Energi i Eviny. Hun står foran Eviny-logoen.

Det er ingen tvil om at det skjer mye spennende innen grønn omstilling i Dalane. Aud Torunn Tronerud, ordfører Anja Hovland og mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye var også med på konferansen. (Foto: Helene Holm/Egersundregionen)

Eigersund Næring og Havn KF

Postadresse:
Eigersund næring og havn KF
Postboks 117
4379 Egersund

Besøksadresse:
Strandgaten 2, Egersund