HØRING – AVGIFTSREGULATIV FOR EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF – 2021

Styret for Eigersund næring og havn KF vedtok i styremøtet 21 august 2020, under sak 019/20 å legge ut forslag til avgifts regulativ for 2021 til høring. Tilbakemeldinger imøtekommes innen mandag 14 september.

Utkast til nytt regulativ finnes her:

Bilde er tatt av Arne Ove Østebrøt