Kranselag på Statnetts nybygg

Kranselag på Statnetts nybygg

Den 24.mai var det kranselag på Statnetts nybygg på Kaupanes. Bygget eies av Egersund Næring og Havn KF og leies av Statnett. Bygget har en sentral rolle innen vedlikehold av sjøkablene fra Norge til England. Statnett er en stor aktør og det er et internasjonalt prosjekt som krever mye planlegging. Espelandgruppen er hovedentrepenør, Multiconsult er prosjekterende.