Forsker på fornybar energi i havner

Forsker på fornybar energi i havner

Eigersund Næring og Havn KF deltar i Prosjektet Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in Ports (REDII). Prosjektet er fokusert på en grønn omstilling i Nordsjøregionen.