Vi søker etter forretningsutvikler!

Vi søker etter forretningsutvikler!

Vi søker etter forretningsutvikler! 27/04/2021 Eigersund næring og havn styrker sitt team og søker deg som: Vil gjøre ideer til virkelighet. Kan initiere egne prosjekt og jobbe på lag med andre. Vil jobbe med gründere og bedrifter for å få det til. Du vil jobbe med...
Eigersund kommune er blitt medlem i selskapet New Kaupang

Eigersund kommune er blitt medlem i selskapet New Kaupang

Eigersund kommune er blitt medlem i selskapet New Kaupang 26/04/2021 ​New Kaupang har som formål å legge til rette for næringsetableringer, hovedsakelig innenfor kraftkrevende industri, basert på fornybar energi som kan skape nye, grønne, bærekraftige arbeidsplasser i...
Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Eigersund

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Eigersund

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Eigersund 26/04/2021 Eigersund kommune har blitt tildelt  kroner 1 736 000 av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen...
Tildeling av etablererstipend 2021

Tildeling av etablererstipend 2021

Tildeling av etablererstipend 2021 25/03/2021 Hvert år deler Eigersund Næring og Havn ut etablererstipend til nyetablerere eller til videreutvikling av bedrifter i Eigersund kommune. Følgende kriterier ligger til grunn for vurdering av søknadene: Stipend skal gå til...
B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen

B&G vant anbudskonkurransen 17/02/2021 Det skal anlegges ny samleveg for Kaupanes havne- og industriområde. Vegen skal binde sammen Kaupanes og Grønehaugen-området, der det tilrettelegges for bedre adkomstforhold for kjørende og gående/syklende. I tillegg skal...

Pin It on Pinterest