Eigersund Næring og Havn

Aktuelt

SMB utvikling

Etter et vellykket informasjonsmøte på Grand tidligere i høst, er nå intervjurundene i gang med de 20 bedriftene som er utvalgt.

Bedriftsintern opplæring 2020

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning Bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Kabellager på Kaupanes

Arbeidet med påbygget til Kabellageret i Holevika er i gang. Pælearbeidet har pågått siden oppstart 18 august og er nå i avslutningsfasen.

Ekstraordinært næringsfond

Eigersund kommune er tildelt 1.750.000 kroner i ekstraordinært næringsfond. Formålet med midlene er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Møt vår nye maritime sjef!

Etter tre spennende uker med intervjuer har vi endelig landet på hvem som skal overta som maritim sjef når Ove Romslo pensjonerer seg. Ny maritim sjef i Eigersund Næring og Havn er Tommy Bjellås, som starter i jobben 1.desember 2020.

Pin It on Pinterest